Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-05-2022 tới 20-05-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-05-2022 tới 20-05-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 18-05-2022
Đặc biệt69049
Giải nhất92364
Giải nhì3807438286
Giải ba339573847851395
006175786035530
Giải tư4650805701909775
Giải năm997206326653
069977260943
Giải sáu413766550
Giải bảy28570277

Loto: 49, 64, 74, 86, 57, 78, 95, 17, 60, 30, 50, 57, 90, 75, 72, 32, 53, 99, 26, 43, 13, 66, 50, 28, 57, 02, 77


Kết quả Thứ Năm ngày 19-05-2022
Đặc biệt49968
Giải nhất89976
Giải nhì9823601110
Giải ba644665549225276
766072002386611
Giải tư4653040412643776
Giải năm481434899545
948182067286
Giải sáu045986854
Giải bảy04712550

Loto: 68, 76, 36, 10, 66, 92, 76, 07, 23, 11, 53, 04, 64, 76, 14, 89, 45, 81, 06, 86, 45, 86, 54, 04, 71, 25, 50


Kết quả Thứ Sáu ngày 20-05-2022
Đặc biệt78195
Giải nhất29924
Giải nhì9314831878
Giải ba903739814870425
681748750945128
Giải tư1579823611260906
Giải năm829937763912
233888199177
Giải sáu218446574
Giải bảy22236058

Loto: 95, 24, 48, 78, 73, 48, 25, 74, 09, 28, 79, 36, 26, 06, 99, 76, 12, 38, 19, 77, 18, 46, 74, 22, 23, 60, 58