Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 18-08-2023 tới 19-08-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 18-08-2023 tới 19-08-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 18-08-2023
Đặc biệt47887
Giải nhất39986
Giải nhì5606551191
Giải ba823595385574736
590204264764818
Giải tư1199276877628443
Giải năm391363652559
960504895429
Giải sáu817684758
Giải bảy82650485

Loto: 87, 86, 65, 91, 59, 55, 36, 20, 47, 18, 99, 68, 62, 43, 13, 65, 59, 05, 89, 29, 17, 84, 58, 82, 65, 04, 85


Kết quả Thứ Bảy ngày 19-08-2023
Đặc biệt41830
Giải nhất58636
Giải nhì3923373088
Giải ba834992260566773
036761402453087
Giải tư8251976947933428
Giải năm583185399311
273605458043
Giải sáu962034537
Giải bảy70711586

Loto: 30, 36, 33, 88, 99, 05, 73, 76, 24, 87, 51, 69, 93, 28, 31, 39, 11, 36, 45, 43, 62, 34, 37, 70, 71, 15, 86