Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 19-04-2023 tới 23-04-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 19-04-2023 tới 23-04-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 19-04-2023
Đặc biệt46285
Giải nhất47600
Giải nhì8910341915
Giải ba358578291707914
804755511318084
Giải tư6314755096364717
Giải năm988079490301
681351525895
Giải sáu877990348
Giải bảy99885204

Loto: 85, 00, 03, 15, 57, 17, 14, 75, 13, 84, 14, 50, 36, 17, 80, 49, 01, 13, 52, 95, 77, 90, 48, 99, 88, 52, 04


Kết quả Thứ Năm ngày 20-04-2023
Đặc biệt24623
Giải nhất35847
Giải nhì4578701860
Giải ba600144397203011
929391686788829
Giải tư9147893872784241
Giải năm519172863721
184893598717
Giải sáu331135823
Giải bảy00463093

Loto: 23, 47, 87, 60, 14, 72, 11, 39, 67, 29, 47, 38, 78, 41, 91, 86, 21, 48, 59, 17, 31, 35, 23, 00, 46, 30, 93


Kết quả Thứ Sáu ngày 21-04-2023
Đặc biệt47914
Giải nhất60797
Giải nhì5971714501
Giải ba343298546096221
898534034668305
Giải tư3448118994191707
Giải năm473977194691
487592532716
Giải sáu562636836
Giải bảy94076597

Loto: 14, 97, 17, 01, 29, 60, 21, 53, 46, 05, 48, 89, 19, 07, 39, 19, 91, 75, 53, 16, 62, 36, 36, 94, 07, 65, 97


Kết quả Thứ Bảy ngày 22-04-2023
Đặc biệt64652
Giải nhất14539
Giải nhì9265295297
Giải ba956637583178042
711692055316952
Giải tư1443527169249301
Giải năm117780329908
235163031361
Giải sáu261724234
Giải bảy23974122

Loto: 52, 39, 52, 97, 63, 31, 42, 69, 53, 52, 43, 71, 24, 01, 77, 32, 08, 51, 03, 61, 61, 24, 34, 23, 97, 41, 22


Kết quả Chủ Nhật ngày 23-04-2023
Đặc biệt71679
Giải nhất11948
Giải nhì8931426195
Giải ba319920133897876
720422886333582
Giải tư6431149639622888
Giải năm442893253137
973989150551
Giải sáu388551461
Giải bảy06165335

Loto: 79, 48, 14, 95, 92, 38, 76, 42, 63, 82, 31, 96, 62, 88, 28, 25, 37, 39, 15, 51, 88, 51, 61, 06, 16, 53, 35