Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 19-06-2021 tới 21-06-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 19-06-2021 tới 21-06-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 19-06-2021
Đặc biệt03472
Giải nhất93911
Giải nhì0415075964
Giải ba047126414939692
947205237076447
Giải tư3111947634254483
Giải năm293771496622
839574168018
Giải sáu156880910
Giải bảy12812065

Loto: 72, 11, 50, 64, 12, 49, 92, 20, 70, 47, 11, 76, 25, 83, 37, 49, 22, 95, 16, 18, 56, 80, 10, 12, 81, 20, 65


Kết quả Chủ Nhật ngày 20-06-2021
Đặc biệt64799
Giải nhất15675
Giải nhì5572307182
Giải ba911183540353278
600017328079475
Giải tư5243960569156435
Giải năm923339046685
476033901914
Giải sáu570187831
Giải bảy48686726

Loto: 99, 75, 23, 82, 18, 03, 78, 01, 80, 75, 43, 05, 15, 35, 33, 04, 85, 60, 90, 14, 70, 87, 31, 48, 68, 67, 26


Kết quả Thứ Hai ngày 21-06-2021
Đặc biệt60141
Giải nhất13125
Giải nhì9752607411
Giải ba023481646975483
271177233115000
Giải tư1858098058350763
Giải năm905970985702
542565042830
Giải sáu381910232
Giải bảy20737289

Loto: 41, 25, 26, 11, 48, 69, 83, 17, 31, 00, 58, 80, 35, 63, 59, 98, 02, 25, 04, 30, 81, 10, 32, 20, 73, 72, 89