Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-05-2020 tới 22-05-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-05-2020 tới 22-05-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 20-05-2020
Đặc biệt51265
Giải nhất76785
Giải nhì8284129964
Giải ba763108217671258
388516488475098
Giải tư3205756193689273
Giải năm595946088563
690753421543
Giải sáu112439937
Giải bảy88052812

Loto: 65, 85, 41, 64, 10, 76, 58, 51, 84, 98, 05, 61, 68, 73, 59, 08, 63, 07, 42, 43, 12, 39, 37, 88, 05, 28, 12


Kết quả Thứ Năm ngày 21-05-2020
Đặc biệt58738
Giải nhất31202
Giải nhì7907429741
Giải ba857716906843577
064793760141114
Giải tư5957496257631379
Giải năm892189691051
691075380626
Giải sáu122994724
Giải bảy60943254

Loto: 38, 02, 74, 41, 71, 68, 77, 79, 01, 14, 57, 62, 63, 79, 21, 69, 51, 10, 38, 26, 22, 94, 24, 60, 94, 32, 54


Kết quả Thứ Sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt27298
Giải nhất91982
Giải nhì7711897508
Giải ba771508379745298
910812895179440
Giải tư2982153649396112
Giải năm937713678442
962511417384
Giải sáu826398337
Giải bảy78938766

Loto: 98, 82, 18, 08, 50, 97, 98, 81, 51, 40, 82, 36, 39, 12, 77, 67, 42, 25, 41, 84, 26, 98, 37, 78, 93, 87, 66