Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 20-10-2023 tới 21-10-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 20-10-2023 tới 21-10-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 20-10-2023
Đặc biệt42888
Giải nhất28038
Giải nhì6616837238
Giải ba348379281631859
413518743039622
Giải tư0360670382827240
Giải năm938635380380
708905707341
Giải sáu515213302
Giải bảy41604379

Loto: 88, 38, 68, 38, 37, 16, 59, 51, 30, 22, 60, 03, 82, 40, 86, 38, 80, 89, 70, 41, 15, 13, 02, 41, 60, 43, 79


Kết quả Thứ Bảy ngày 21-10-2023
Đặc biệt57349
Giải nhất28088
Giải nhì0586583567
Giải ba764247990337682
725408941755043
Giải tư6576540200654215
Giải năm907653874193
723308183906
Giải sáu110455727
Giải bảy84945456

Loto: 49, 88, 65, 67, 24, 03, 82, 40, 17, 43, 76, 02, 65, 15, 76, 87, 93, 33, 18, 06, 10, 55, 27, 84, 94, 54, 56