Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 20-11-2014 tới 21-11-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 20-11-2014 tới 21-11-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 20-11-2014
Đặc biệt94868
Giải nhất01388
Giải nhì1600040618
Giải ba781260435605218
116404918360631
Giải tư4423302493384752
Giải năm132084480803
928415787340
Giải sáu156904655
Giải bảy77070378

Loto: 68, 88, 00, 18, 26, 56, 18, 40, 83, 31, 23, 24, 38, 52, 20, 48, 03, 84, 78, 40, 56, 04, 55, 77, 07, 03, 78


Kết quả Thứ Sáu ngày 21-11-2014
Đặc biệt83532
Giải nhất09300
Giải nhì7781698714
Giải ba921798907193069
346342768908228
Giải tư7824424722535909
Giải năm747098443234
542429246004
Giải sáu983874048
Giải bảy75505873

Loto: 32, 00, 16, 14, 79, 71, 69, 34, 89, 28, 24, 47, 53, 09, 70, 44, 34, 24, 24, 04, 83, 74, 48, 75, 50, 58, 73