Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-12-2019 tới 22-12-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-12-2019 tới 22-12-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 20-12-2019
Đặc biệt76684
Giải nhất41910
Giải nhì0691030143
Giải ba690372953747250
515575276312088
Giải tư8078604761810894
Giải năm189158085009
087072761283
Giải sáu186888099
Giải bảy94754487

Loto: 84, 10, 10, 43, 37, 37, 50, 57, 63, 88, 78, 47, 81, 94, 91, 08, 09, 70, 76, 83, 86, 88, 99, 94, 75, 44, 87


Kết quả Thứ Bảy ngày 21-12-2019
Đặc biệt24148
Giải nhất45828
Giải nhì5708532091
Giải ba586055703635006
941034768845090
Giải tư1691995976101484
Giải năm233857497346
766062474396
Giải sáu975112250
Giải bảy26242305

Loto: 48, 28, 85, 91, 05, 36, 06, 03, 88, 90, 91, 59, 10, 84, 38, 49, 46, 60, 47, 96, 75, 12, 50, 26, 24, 23, 05


Kết quả Chủ Nhật ngày 22-12-2019
Đặc biệt43242
Giải nhất56186
Giải nhì1682917344
Giải ba871890378177898
469704822979350
Giải tư7401535063339169
Giải năm045932265870
492422969308
Giải sáu963626080
Giải bảy13805312

Loto: 42, 86, 29, 44, 89, 81, 98, 70, 29, 50, 01, 50, 33, 69, 59, 26, 70, 24, 96, 08, 63, 26, 80, 13, 80, 53, 12