Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-04-2017 tới 22-04-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-04-2017 tới 22-04-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 21-04-2017
Đặc biệt56407
Giải nhất03730
Giải nhì7047167187
Giải ba165894278166998
623593511127530
Giải tư1098708605487560
Giải năm956301004960
467573475767
Giải sáu282036583
Giải bảy91608671

Loto: 07, 30, 71, 87, 89, 81, 98, 59, 11, 30, 98, 86, 48, 60, 63, 00, 60, 75, 47, 67, 82, 36, 83, 91, 60, 86, 71


Kết quả Thứ Bảy ngày 22-04-2017
Đặc biệt59036
Giải nhất08440
Giải nhì8730098127
Giải ba231361717415330
144539646441560
Giải tư2420483494972072
Giải năm078517612942
751284118962
Giải sáu765735320
Giải bảy10957375

Loto: 36, 40, 00, 27, 36, 74, 30, 53, 64, 60, 20, 34, 97, 72, 85, 61, 42, 12, 11, 62, 65, 35, 20, 10, 95, 73, 75