Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-07-2020 tới 22-07-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-07-2020 tới 22-07-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt51088
Giải nhất14023
Giải nhì0661948663
Giải ba774362448640544
993460287368110
Giải tư6042084363972636
Giải năm159208449245
742141663524
Giải sáu592187701
Giải bảy49334274

Loto: 88, 23, 19, 63, 36, 86, 44, 46, 73, 10, 42, 43, 97, 36, 92, 44, 45, 21, 66, 24, 92, 87, 01, 49, 33, 42, 74


Kết quả Thứ Tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt20942
Giải nhất20585
Giải nhì3507548896
Giải ba912554255596964
882746204482907
Giải tư5739011664162994
Giải năm482643628094
461694030974
Giải sáu797288915
Giải bảy79381383

Loto: 42, 85, 75, 96, 55, 55, 64, 74, 44, 07, 39, 16, 16, 94, 26, 62, 94, 16, 03, 74, 97, 88, 15, 79, 38, 13, 83