Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 21-08-2016 tới 25-08-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 21-08-2016 tới 25-08-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 21-08-2016
Đặc biệt04689
Giải nhất51089
Giải nhì4509876485
Giải ba373699666550200
444969354938281
Giải tư0419010485124852
Giải năm288830099213
938167401824
Giải sáu482836972
Giải bảy18961409

Loto: 89, 89, 98, 85, 69, 65, 00, 96, 49, 81, 19, 04, 12, 52, 88, 09, 13, 81, 40, 24, 82, 36, 72, 18, 96, 14, 09


Kết quả Thứ Hai ngày 22-08-2016
Đặc biệt57958
Giải nhất66635
Giải nhì5891708184
Giải ba300621398138794
525415805107776
Giải tư0855712642530585
Giải năm036424612991
998366053458
Giải sáu476547533
Giải bảy11020347

Loto: 58, 35, 17, 84, 62, 81, 94, 41, 51, 76, 55, 26, 53, 85, 64, 61, 91, 83, 05, 58, 76, 47, 33, 11, 02, 03, 47


Kết quả Thứ Ba ngày 23-08-2016
Đặc biệt14410
Giải nhất19308
Giải nhì0456374806
Giải ba592873019918770
993991165176808
Giải tư1719284534271813
Giải năm896117337919
560846625320
Giải sáu614539232
Giải bảy62198533

Loto: 10, 08, 63, 06, 87, 99, 70, 99, 51, 08, 19, 45, 27, 13, 61, 33, 19, 08, 62, 20, 14, 39, 32, 62, 19, 85, 33


Kết quả Thứ Tư ngày 24-08-2016
Đặc biệt40602
Giải nhất50327
Giải nhì5365004730
Giải ba918573771288360
034438555880883
Giải tư5233605106685631
Giải năm839953958995
023738373778
Giải sáu493726804
Giải bảy76127585

Loto: 02, 27, 50, 30, 57, 12, 60, 43, 58, 83, 33, 51, 68, 31, 99, 95, 95, 37, 37, 78, 93, 26, 04, 76, 12, 75, 85


Kết quả Thứ Năm ngày 25-08-2016
Đặc biệt53577
Giải nhất96417
Giải nhì6149499607
Giải ba225962095595431
768873513738290
Giải tư4296231858129440
Giải năm078277537253
679851711146
Giải sáu972181304
Giải bảy64611023

Loto: 77, 17, 94, 07, 96, 55, 31, 87, 37, 90, 96, 18, 12, 40, 82, 53, 53, 98, 71, 46, 72, 81, 04, 64, 61, 10, 23