Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 21-10-2022 tới 25-10-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 21-10-2022 tới 25-10-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 21-10-2022
Đặc biệt50000
Giải nhất77386
Giải nhì9607194717
Giải ba335124705417057
159106911485358
Giải tư4981570544732457
Giải năm794940764318
643716407878
Giải sáu709836117
Giải bảy29306873

Loto: 00, 86, 71, 17, 12, 54, 57, 10, 14, 58, 81, 05, 73, 57, 49, 76, 18, 37, 40, 78, 09, 36, 17, 29, 30, 68, 73


Kết quả Thứ Bảy ngày 22-10-2022
Đặc biệt31698
Giải nhất10399
Giải nhì5118027619
Giải ba962312289954741
088980059766057
Giải tư0841654737804848
Giải năm018829753529
749241968276
Giải sáu354616141
Giải bảy44102867

Loto: 98, 99, 80, 19, 31, 99, 41, 98, 97, 57, 41, 47, 80, 48, 88, 75, 29, 92, 96, 76, 54, 16, 41, 44, 10, 28, 67


Kết quả Chủ Nhật ngày 23-10-2022
Đặc biệt12843
Giải nhất17105
Giải nhì3901907823
Giải ba843156855525647
160840859154488
Giải tư6546986198096677
Giải năm535941915365
862025154762
Giải sáu860513793
Giải bảy11319102

Loto: 43, 05, 19, 23, 15, 55, 47, 84, 91, 88, 46, 61, 09, 77, 59, 91, 65, 20, 15, 62, 60, 13, 93, 11, 31, 91, 02


Kết quả Thứ Hai ngày 24-10-2022
Đặc biệt05499
Giải nhất10376
Giải nhì2430113680
Giải ba386954113050727
163620814979482
Giải tư8855932221640561
Giải năm886985290030
212649518249
Giải sáu161852598
Giải bảy99514076

Loto: 99, 76, 01, 80, 95, 30, 27, 62, 49, 82, 55, 22, 64, 61, 69, 29, 30, 26, 51, 49, 61, 52, 98, 99, 51, 40, 76


Kết quả Thứ Ba ngày 25-10-2022
Đặc biệt50604
Giải nhất02803
Giải nhì8230814716
Giải ba188495296720498
021132123500297
Giải tư3440725163725944
Giải năm412791615584
125810745102
Giải sáu054810879
Giải bảy81783665

Loto: 04, 03, 08, 16, 49, 67, 98, 13, 35, 97, 40, 51, 72, 44, 27, 61, 84, 58, 74, 02, 54, 10, 79, 81, 78, 36, 65