Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-01-2019 tới 23-01-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-01-2019 tới 23-01-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 22-01-2019
Đặc biệt40829
Giải nhất68434
Giải nhì8881857861
Giải ba956583144852838
390081126225792
Giải tư3964665273745203
Giải năm831625477973
642540800584
Giải sáu275758205
Giải bảy79689788

Loto: 29, 34, 18, 61, 58, 48, 38, 08, 62, 92, 64, 52, 74, 03, 16, 47, 73, 25, 80, 84, 75, 58, 05, 79, 68, 97, 88


Kết quả Thứ Tư ngày 23-01-2019
Đặc biệt17810
Giải nhất36003
Giải nhì2431995465
Giải ba598807992599726
269654015907814
Giải tư9152733691036144
Giải năm432388197127
489867707637
Giải sáu550440991
Giải bảy40112236

Loto: 10, 03, 19, 65, 80, 25, 26, 65, 59, 14, 52, 36, 03, 44, 23, 19, 27, 98, 70, 37, 50, 40, 91, 40, 11, 22, 36