Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-01-2020 tới 28-01-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-01-2020 tới 28-01-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt96449
Giải nhất52583
Giải nhì9332198092
Giải ba173312681785451
695940667587955
Giải tư5529484329497470
Giải năm617663480911
864244956078
Giải sáu636657898
Giải bảy58093062

Loto: 49, 83, 21, 92, 31, 17, 51, 94, 75, 55, 29, 43, 49, 70, 76, 48, 11, 42, 95, 78, 36, 57, 98, 58, 09, 30, 62


Kết quả Thứ Năm ngày 23-01-2020
Đặc biệt16875
Giải nhất50936
Giải nhì0082885363
Giải ba816203792068187
888744156948733
Giải tư2256728376893593
Giải năm409303800449
154164936070
Giải sáu190797813
Giải bảy84717518

Loto: 75, 36, 28, 63, 20, 20, 87, 74, 69, 33, 56, 83, 89, 93, 93, 80, 49, 41, 93, 70, 90, 97, 13, 84, 71, 75, 18


Kết quả Thứ Ba ngày 28-01-2020
Đặc biệt50940
Giải nhất61595
Giải nhì6267320963
Giải ba646333845118368
881265138730959
Giải tư7681831315402748
Giải năm311345295433
710252467745
Giải sáu183207117
Giải bảy84908104

Loto: 40, 95, 73, 63, 33, 51, 68, 26, 87, 59, 81, 13, 40, 48, 13, 29, 33, 02, 46, 45, 83, 07, 17, 84, 90, 81, 04