Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-03-2016 tới 23-03-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-03-2016 tới 23-03-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 22-03-2016
Đặc biệt66350
Giải nhất08545
Giải nhì5103840440
Giải ba900980300582459
801114928133780
Giải tư8174590810270552
Giải năm386206445476
218624372494
Giải sáu197932231
Giải bảy10813582

Loto: 50, 45, 38, 40, 98, 05, 59, 11, 81, 80, 74, 08, 27, 52, 62, 44, 76, 86, 37, 94, 97, 32, 31, 10, 81, 35, 82


Kết quả Thứ Tư ngày 23-03-2016
Đặc biệt98752
Giải nhất06867
Giải nhì3676407088
Giải ba830824164597829
324362266032344
Giải tư6236189750945289
Giải năm619641193183
007882727545
Giải sáu440323028
Giải bảy71720279

Loto: 52, 67, 64, 88, 82, 45, 29, 36, 60, 44, 36, 97, 94, 89, 96, 19, 83, 78, 72, 45, 40, 23, 28, 71, 72, 02, 79