Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-04-2019 tới 24-04-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-04-2019 tới 24-04-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 22-04-2019
Đặc biệt78819
Giải nhất34809
Giải nhì1194698103
Giải ba749694913450035
371120927264420
Giải tư4978923915745773
Giải năm996214374658
476950788509
Giải sáu141518573
Giải bảy59190078

Loto: 19, 09, 46, 03, 69, 34, 35, 12, 72, 20, 78, 39, 74, 73, 62, 37, 58, 69, 78, 09, 41, 18, 73, 59, 19, 00, 78


Kết quả Thứ Ba ngày 23-04-2019
Đặc biệt95541
Giải nhất87314
Giải nhì1833490509
Giải ba947984515724947
409734403865617
Giải tư5052731035894889
Giải năm627187487539
982861649662
Giải sáu202027809
Giải bảy58964887

Loto: 41, 14, 34, 09, 98, 57, 47, 73, 38, 17, 52, 10, 89, 89, 71, 48, 39, 28, 64, 62, 02, 27, 09, 58, 96, 48, 87


Kết quả Thứ Tư ngày 24-04-2019
Đặc biệt61229
Giải nhất64831
Giải nhì0086827719
Giải ba818814459754140
812180838242866
Giải tư1063117501960033
Giải năm640528956775
092385485912
Giải sáu458651973
Giải bảy30905201

Loto: 29, 31, 68, 19, 81, 97, 40, 18, 82, 66, 63, 75, 96, 33, 05, 95, 75, 23, 48, 12, 58, 51, 73, 30, 90, 52, 01