Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-04-2021 tới 24-04-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-04-2021 tới 24-04-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 22-04-2021
Đặc biệt56292
Giải nhất85246
Giải nhì2139518863
Giải ba683421129609277
150137201679068
Giải tư4629413279283901
Giải năm084837676767
973383370348
Giải sáu060338039
Giải bảy84794968

Loto: 92, 46, 95, 63, 42, 96, 77, 13, 16, 68, 29, 32, 28, 01, 48, 67, 67, 33, 37, 48, 60, 38, 39, 84, 79, 49, 68


Kết quả Thứ Sáu ngày 23-04-2021
Đặc biệt98860
Giải nhất08807
Giải nhì7903536955
Giải ba521521382521632
507944868445328
Giải tư0241666295862178
Giải năm046827264326
825331245992
Giải sáu309967177
Giải bảy11814768

Loto: 60, 07, 35, 55, 52, 25, 32, 94, 84, 28, 41, 62, 86, 78, 68, 26, 26, 53, 24, 92, 09, 67, 77, 11, 81, 47, 68


Kết quả Thứ Bảy ngày 24-04-2021
Đặc biệt21177
Giải nhất55266
Giải nhì1174471304
Giải ba123221265188889
473625373893420
Giải tư7323062549479102
Giải năm387991207797
317693635846
Giải sáu515360477
Giải bảy44729813

Loto: 77, 66, 44, 04, 22, 51, 89, 62, 38, 20, 23, 25, 47, 02, 79, 20, 97, 76, 63, 46, 15, 60, 77, 44, 72, 98, 13