Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-06-2020 tới 23-06-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-06-2020 tới 23-06-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 22-06-2020
Đặc biệt67617
Giải nhất54083
Giải nhì7000604609
Giải ba476306590531256
556938543309538
Giải tư3649621764629507
Giải năm464990255505
102112337526
Giải sáu088943019
Giải bảy43522209

Loto: 17, 83, 06, 09, 30, 05, 56, 93, 33, 38, 49, 17, 62, 07, 49, 25, 05, 21, 33, 26, 88, 43, 19, 43, 52, 22, 09


Kết quả Thứ Ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt34062
Giải nhất78556
Giải nhì0780153366
Giải ba329388413133243
072363362122838
Giải tư6033766524065133
Giải năm807649206244
909417301667
Giải sáu847889942
Giải bảy52705401

Loto: 62, 56, 01, 66, 38, 31, 43, 36, 21, 38, 33, 65, 06, 33, 76, 20, 44, 94, 30, 67, 47, 89, 42, 52, 70, 54, 01