Xem chi tiết cầu Truyền Thống 7 ngày, từ 22-09-2023 tới 29-09-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 7 ngày, từ 22-09-2023 tới 29-09-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2023
Đặc biệt22714
Giải nhất66480
Giải nhì3649079715
Giải ba566835492179449
805502495286607
Giải tư8307143504840941
Giải năm186306755349
996915034197
Giải sáu826983510
Giải bảy80006731

Loto: 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31


Kết quả Thứ Bảy ngày 23-09-2023
Đặc biệt76922
Giải nhất99878
Giải nhì6005042231
Giải ba701972402917888
420247128833727
Giải tư5488959622923714
Giải năm957179532680
065363413334
Giải sáu075832375
Giải bảy92424010

Loto: 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10


Kết quả Chủ Nhật ngày 24-09-2023
Đặc biệt62778
Giải nhất20839
Giải nhì2922865528
Giải ba223147346617819
709059708767176
Giải tư8299120207888971
Giải năm575902163733
236089841505
Giải sáu067617701
Giải bảy40443051

Loto: 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51


Kết quả Thứ Hai ngày 25-09-2023
Đặc biệt68779
Giải nhất71548
Giải nhì8247084221
Giải ba030653752736975
087615991652871
Giải tư9605600596278751
Giải năm289751560016
270736039705
Giải sáu665493022
Giải bảy83146877

Loto: 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77


Kết quả Thứ Ba ngày 26-09-2023
Đặc biệt45236
Giải nhất33099
Giải nhì9224885832
Giải ba199638659404650
579035110334001
Giải tư9605817486953932
Giải năm110098356748
345258169380
Giải sáu003883109
Giải bảy34778481

Loto: 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81


Kết quả Thứ Tư ngày 27-09-2023
Đặc biệt93447
Giải nhất71106
Giải nhì6770500384
Giải ba676732261118030
358856271086306
Giải tư7621122196715497
Giải năm260882343524
054163236518
Giải sáu043466205
Giải bảy56282274

Loto: 47, 06, 05, 84, 73, 11, 30, 85, 10, 06, 21, 21, 71, 97, 08, 34, 24, 41, 23, 18, 43, 66, 05, 56, 28, 22, 74


Kết quả Thứ Năm ngày 28-09-2023
Đặc biệt11698
Giải nhất77996
Giải nhì4438648900
Giải ba505560202373169
911883940488068
Giải tư2092614307365575
Giải năm907886977078
562236625048
Giải sáu924443417
Giải bảy61162084

Loto: 98, 96, 86, 00, 56, 23, 69, 88, 04, 68, 92, 43, 36, 75, 78, 97, 78, 22, 62, 48, 24, 43, 17, 61, 16, 20, 84


Kết quả Thứ Sáu ngày 29-09-2023
Đặc biệt07044
Giải nhất88675
Giải nhì4509740581
Giải ba450217616414457
240675778944804
Giải tư7218104160893633
Giải năm875220669926
143326052330
Giải sáu109055432
Giải bảy79885919

Loto: 44, 75, 97, 81, 21, 64, 57, 67, 89, 04, 18, 41, 89, 33, 52, 66, 26, 33, 05, 30, 09, 55, 32, 79, 88, 59, 19