Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 22-12-2018 tới 25-12-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 22-12-2018 tới 25-12-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 22-12-2018
Đặc biệt54691
Giải nhất17119
Giải nhì7854314986
Giải ba058347027045686
609499220803756
Giải tư0808738103710211
Giải năm189057923023
178987183348
Giải sáu909044648
Giải bảy42526965

Loto: 91, 19, 43, 86, 34, 70, 86, 49, 08, 56, 08, 81, 71, 11, 90, 92, 23, 89, 18, 48, 09, 44, 48, 42, 52, 69, 65


Kết quả Chủ Nhật ngày 23-12-2018
Đặc biệt47793
Giải nhất96106
Giải nhì0384071903
Giải ba654225966919627
316917734434459
Giải tư2103088803418898
Giải năm246924108248
533848180122
Giải sáu714693772
Giải bảy52005091

Loto: 93, 06, 40, 03, 22, 69, 27, 91, 44, 59, 03, 88, 41, 98, 69, 10, 48, 38, 18, 22, 14, 93, 72, 52, 00, 50, 91


Kết quả Thứ Hai ngày 24-12-2018
Đặc biệt50522
Giải nhất93807
Giải nhì6066434149
Giải ba411887565228599
113220925124266
Giải tư4305869697160634
Giải năm174810206324
408163619632
Giải sáu263343076
Giải bảy30370382

Loto: 22, 07, 64, 49, 88, 52, 99, 22, 51, 66, 05, 96, 16, 34, 48, 20, 24, 81, 61, 32, 63, 43, 76, 30, 37, 03, 82


Kết quả Thứ Ba ngày 25-12-2018
Đặc biệt09956
Giải nhất75272
Giải nhì2234255313
Giải ba896741641605087
490990341306496
Giải tư3387914126414018
Giải năm497351714288
048180917371
Giải sáu290818604
Giải bảy63016754

Loto: 56, 72, 42, 13, 74, 16, 87, 99, 13, 96, 87, 41, 41, 18, 73, 71, 88, 81, 91, 71, 90, 18, 04, 63, 01, 67, 54