Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-09-2014 tới 25-09-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-09-2014 tới 25-09-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 23-09-2014
Đặc biệt18320
Giải nhất17729
Giải nhì8052176086
Giải ba768940397936682
003764288966336
Giải tư0734745102562258
Giải năm925364487201
927167444540
Giải sáu607630889
Giải bảy73215699

Loto: 20, 29, 21, 86, 94, 79, 82, 76, 89, 36, 34, 51, 56, 58, 53, 48, 01, 71, 44, 40, 07, 30, 89, 73, 21, 56, 99


Kết quả Thứ Tư ngày 24-09-2014
Đặc biệt75935
Giải nhất24745
Giải nhì1073871699
Giải ba012832081319019
656010678858289
Giải tư8250905136396178
Giải năm196482533217
050740836697
Giải sáu457822333
Giải bảy85697302

Loto: 35, 45, 38, 99, 83, 13, 19, 01, 88, 89, 50, 51, 39, 78, 64, 53, 17, 07, 83, 97, 57, 22, 33, 85, 69, 73, 02


Kết quả Thứ Năm ngày 25-09-2014
Đặc biệt49293
Giải nhất71140
Giải nhì7611575858
Giải ba002101480240137
545359960814142
Giải tư9910484851802739
Giải năm960688587983
081256736379
Giải sáu628907181
Giải bảy87934768

Loto: 93, 40, 15, 58, 10, 02, 37, 35, 08, 42, 10, 48, 80, 39, 06, 58, 83, 12, 73, 79, 28, 07, 81, 87, 93, 47, 68