Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-09-2021 tới 25-09-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-09-2021 tới 25-09-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 23-09-2021
Đặc biệt11534
Giải nhất41900
Giải nhì0958518963
Giải ba838916043911010
496580846779973
Giải tư1272447748070736
Giải năm174335426456
090504493119
Giải sáu056319996
Giải bảy83615091

Loto: 34, 00, 85, 63, 91, 39, 10, 58, 67, 73, 72, 77, 07, 36, 43, 42, 56, 05, 49, 19, 56, 19, 96, 83, 61, 50, 91


Kết quả Thứ Sáu ngày 24-09-2021
Đặc biệt51678
Giải nhất00595
Giải nhì8149215143
Giải ba189521156971542
942451088640074
Giải tư5028040259896790
Giải năm322760740716
813707069696
Giải sáu272740345
Giải bảy11400418

Loto: 78, 95, 92, 43, 52, 69, 42, 45, 86, 74, 28, 02, 89, 90, 27, 74, 16, 37, 06, 96, 72, 40, 45, 11, 40, 04, 18


Kết quả Thứ Bảy ngày 25-09-2021
Đặc biệt92408
Giải nhất91545
Giải nhì8366710074
Giải ba248949109290506
115870367528811
Giải tư1134826375970123
Giải năm256298920143
717791485373
Giải sáu341495952
Giải bảy71359783

Loto: 08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83