Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 23-11-2020 tới 28-11-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 23-11-2020 tới 28-11-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 23-11-2020
Đặc biệt00843
Giải nhất22152
Giải nhì9994789793
Giải ba650771876101745
908233957890974
Giải tư6277693602008476
Giải năm032795017819
360945589898
Giải sáu578706548
Giải bảy40257391

Loto: 43, 52, 47, 93, 77, 61, 45, 23, 78, 74, 77, 36, 00, 76, 27, 01, 19, 09, 58, 98, 78, 06, 48, 40, 25, 73, 91


Kết quả Thứ Ba ngày 24-11-2020
Đặc biệt52664
Giải nhất19501
Giải nhì5680596006
Giải ba937830466568402
873354519646074
Giải tư3141287194550441
Giải năm621869064245
100333517938
Giải sáu706192220
Giải bảy60284590

Loto: 64, 01, 05, 06, 83, 65, 02, 35, 96, 74, 41, 71, 55, 41, 18, 06, 45, 03, 51, 38, 06, 92, 20, 60, 28, 45, 90


Kết quả Thứ Tư ngày 25-11-2020
Đặc biệt72036
Giải nhất58061
Giải nhì1865440402
Giải ba924927175769484
783485829210085
Giải tư3405510817728432
Giải năm666848254190
913798351679
Giải sáu169042075
Giải bảy39009781

Loto: 36, 61, 54, 02, 92, 57, 84, 48, 92, 85, 05, 08, 72, 32, 68, 25, 90, 37, 35, 79, 69, 42, 75, 39, 00, 97, 81


Kết quả Thứ Năm ngày 26-11-2020
Đặc biệt23071
Giải nhất41054
Giải nhì6928672458
Giải ba547151661209642
817639625602308
Giải tư5875289634888846
Giải năm954536920288
408366702462
Giải sáu114092760
Giải bảy56664408

Loto: 71, 54, 86, 58, 15, 12, 42, 63, 56, 08, 75, 96, 88, 46, 45, 92, 88, 83, 70, 62, 14, 92, 60, 56, 66, 44, 08


Kết quả Thứ Sáu ngày 27-11-2020
Đặc biệt23126
Giải nhất31552
Giải nhì9872816205
Giải ba580337340298742
174866571816869
Giải tư4953109501850413
Giải năm096606696803
536990815719
Giải sáu020067108
Giải bảy49739856

Loto: 26, 52, 28, 05, 33, 02, 42, 86, 18, 69, 53, 95, 85, 13, 66, 69, 03, 69, 81, 19, 20, 67, 08, 49, 73, 98, 56


Kết quả Thứ Bảy ngày 28-11-2020
Đặc biệt10764
Giải nhất86559
Giải nhì6986481977
Giải ba119448303336855
646167578435909
Giải tư8423264707305208
Giải năm549650085342
567013063257
Giải sáu067190696
Giải bảy11259299

Loto: 64, 59, 64, 77, 44, 33, 55, 16, 84, 09, 23, 47, 30, 08, 96, 08, 42, 70, 06, 57, 67, 90, 96, 11, 25, 92, 99