Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 24-08-2018 tới 26-08-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 24-08-2018 tới 26-08-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 24-08-2018
Đặc biệt63517
Giải nhất65257
Giải nhì3132007516
Giải ba763298698406338
599573236761300
Giải tư4421221743332163
Giải năm131400407336
858216378547
Giải sáu122379565
Giải bảy66907833

Loto: 17, 57, 20, 16, 29, 84, 38, 57, 67, 00, 21, 17, 33, 63, 14, 40, 36, 82, 37, 47, 22, 79, 65, 66, 90, 78, 33


Kết quả Thứ Bảy ngày 25-08-2018
Đặc biệt54360
Giải nhất20770
Giải nhì1471214224
Giải ba517940345140740
190813945581753
Giải tư9758817671329884
Giải năm423202045914
560767636540
Giải sáu599556959
Giải bảy98455220

Loto: 60, 70, 12, 24, 94, 51, 40, 81, 55, 53, 58, 76, 32, 84, 32, 04, 14, 07, 63, 40, 99, 56, 59, 98, 45, 52, 20


Kết quả Chủ Nhật ngày 26-08-2018
Đặc biệt85081
Giải nhất60157
Giải nhì1310405763
Giải ba641505948982216
268255944525463
Giải tư1987493521614149
Giải năm766732946857
196746793000
Giải sáu714184456
Giải bảy37038640

Loto: 81, 57, 04, 63, 50, 89, 16, 25, 45, 63, 87, 35, 61, 49, 67, 94, 57, 67, 79, 00, 14, 84, 56, 37, 03, 86, 40