Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-04-2014 tới 27-04-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-04-2014 tới 27-04-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 25-04-2014
Đặc biệt36977
Giải nhất90830
Giải nhì9342656475
Giải ba828352514905231
259646505990344
Giải tư3948975888781738
Giải năm552447848784
395539549219
Giải sáu840831771
Giải bảy30516303

Loto: 77, 30, 26, 75, 35, 49, 31, 64, 59, 44, 48, 58, 78, 38, 24, 84, 84, 55, 54, 19, 40, 31, 71, 30, 51, 63, 03


Kết quả Thứ Bảy ngày 26-04-2014
Đặc biệt02561
Giải nhất98875
Giải nhì9190097945
Giải ba514022751701073
521529734247585
Giải tư1661180837847649
Giải năm195992622430
911170523061
Giải sáu847331816
Giải bảy07402839

Loto: 61, 75, 00, 45, 02, 17, 73, 52, 42, 85, 61, 08, 84, 49, 59, 62, 30, 11, 52, 61, 47, 31, 16, 07, 40, 28, 39


Kết quả Chủ Nhật ngày 27-04-2014
Đặc biệt72454
Giải nhất87203
Giải nhì1834945350
Giải ba819657096399624
934270228089429
Giải tư0505766426695432
Giải năm383754873101
053100092025
Giải sáu829704098
Giải bảy42507815

Loto: 54, 03, 49, 50, 65, 63, 24, 27, 80, 29, 05, 64, 69, 32, 37, 87, 01, 31, 09, 25, 29, 04, 98, 42, 50, 78, 15