Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 25-04-2018 tới 26-04-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 25-04-2018 tới 26-04-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 25-04-2018
Đặc biệt26550
Giải nhất29832
Giải nhì7766258122
Giải ba252424887952017
720081003296515
Giải tư8040059153371115
Giải năm592903871994
664462276337
Giải sáu019154662
Giải bảy75975979

Loto: 50, 32, 62, 22, 42, 79, 17, 08, 32, 15, 40, 91, 37, 15, 29, 87, 94, 44, 27, 37, 19, 54, 62, 75, 97, 59, 79


Kết quả Thứ Năm ngày 26-04-2018
Đặc biệt92986
Giải nhất94699
Giải nhì9987661323
Giải ba700292432527063
124662222396411
Giải tư9012805133944525
Giải năm884630122768
266765337729
Giải sáu413854555
Giải bảy32225796

Loto: 86, 99, 76, 23, 29, 25, 63, 66, 23, 11, 12, 51, 94, 25, 46, 12, 68, 67, 33, 29, 13, 54, 55, 32, 22, 57, 96