Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-05-2016 tới 27-05-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-05-2016 tới 27-05-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 25-05-2016
Đặc biệt49604
Giải nhất95674
Giải nhì5590748166
Giải ba841710943301018
005798018902298
Giải tư0868451401494694
Giải năm083549827255
877708708626
Giải sáu979729432
Giải bảy91716000

Loto: 04, 74, 07, 66, 71, 33, 18, 79, 89, 98, 68, 14, 49, 94, 35, 82, 55, 77, 70, 26, 79, 29, 32, 91, 71, 60, 00


Kết quả Thứ Năm ngày 26-05-2016
Đặc biệt23854
Giải nhất57506
Giải nhì0990581710
Giải ba311258690604557
378203226784339
Giải tư9893058380295825
Giải năm663166394677
095716083985
Giải sáu890574604
Giải bảy40808976

Loto: 54, 06, 05, 10, 25, 06, 57, 20, 67, 39, 93, 83, 29, 25, 31, 39, 77, 57, 08, 85, 90, 74, 04, 40, 80, 89, 76


Kết quả Thứ Sáu ngày 27-05-2016
Đặc biệt15182
Giải nhất95189
Giải nhì6672040865
Giải ba761955619328591
217462348047762
Giải tư9972637076258241
Giải năm260837988517
365699036261
Giải sáu668612918
Giải bảy29974909

Loto: 82, 89, 20, 65, 95, 93, 91, 46, 80, 62, 72, 70, 25, 41, 08, 98, 17, 56, 03, 61, 68, 12, 18, 29, 97, 49, 09