Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-10-2020 tới 27-10-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 25-10-2020 tới 27-10-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 25-10-2020
Đặc biệt32436
Giải nhất67377
Giải nhì9100518755
Giải ba438514719822712
269823205679334
Giải tư9094914840390483
Giải năm656966719042
923881077551
Giải sáu539286106
Giải bảy36945130

Loto: 36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30


Kết quả Thứ Hai ngày 26-10-2020
Đặc biệt77946
Giải nhất90034
Giải nhì0212459163
Giải ba319860160868954
712908495979813
Giải tư7930498186813884
Giải năm181929012990
127295114408
Giải sáu604392753
Giải bảy46367550

Loto: 46, 34, 24, 63, 86, 08, 54, 90, 59, 13, 30, 81, 81, 84, 19, 01, 90, 72, 11, 08, 04, 92, 53, 46, 36, 75, 50


Kết quả Thứ Ba ngày 27-10-2020
Đặc biệt45538
Giải nhất70385
Giải nhì9767989919
Giải ba602690016895595
144134340508427
Giải tư6036364175453591
Giải năm347913318592
912856342546
Giải sáu181311575
Giải bảy61650457

Loto: 38, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 57