Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 26-09-2014 tới 27-09-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 26-09-2014 tới 27-09-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 26-09-2014
Đặc biệt08111
Giải nhất88749
Giải nhì3479639594
Giải ba528183372316923
609816405223275
Giải tư8822967000199174
Giải năm301103934057
082352786006
Giải sáu618572429
Giải bảy48283907

Loto: 11, 49, 96, 94, 18, 23, 23, 81, 52, 75, 22, 70, 19, 74, 11, 93, 57, 23, 78, 06, 18, 72, 29, 48, 28, 39, 07


Kết quả Thứ Bảy ngày 27-09-2014
Đặc biệt92386
Giải nhất59918
Giải nhì0084964354
Giải ba677522531108351
356993770467093
Giải tư0534432037129125
Giải năm179093298827
082697475097
Giải sáu107394876
Giải bảy14650943

Loto: 86, 18, 49, 54, 52, 11, 51, 99, 04, 93, 34, 20, 12, 25, 90, 29, 27, 26, 47, 97, 07, 94, 76, 14, 65, 09, 43