Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 26-11-2014 tới 29-11-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 26-11-2014 tới 29-11-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 26-11-2014
Đặc biệt06810
Giải nhất03820
Giải nhì4357328885
Giải ba780700986296759
229899333162038
Giải tư7269404957753955
Giải năm637760262208
739283702879
Giải sáu095169780
Giải bảy33393144

Loto: 10, 20, 73, 85, 70, 62, 59, 89, 31, 38, 69, 49, 75, 55, 77, 26, 08, 92, 70, 79, 95, 69, 80, 33, 39, 31, 44


Kết quả Thứ Năm ngày 27-11-2014
Đặc biệt36439
Giải nhất19859
Giải nhì1541862195
Giải ba386628833594603
810922497332527
Giải tư3322803244324062
Giải năm731728250547
505877995583
Giải sáu142052555
Giải bảy62437697

Loto: 39, 59, 18, 95, 62, 35, 03, 92, 73, 27, 22, 32, 32, 62, 17, 25, 47, 58, 99, 83, 42, 52, 55, 62, 43, 76, 97


Kết quả Thứ Sáu ngày 28-11-2014
Đặc biệt36219
Giải nhất73288
Giải nhì8402483588
Giải ba189928443838347
752394616035794
Giải tư4846386703240647
Giải năm420952628099
777954646055
Giải sáu505549813
Giải bảy67851437

Loto: 19, 88, 24, 88, 92, 38, 47, 39, 60, 94, 46, 67, 24, 47, 09, 62, 99, 79, 64, 55, 05, 49, 13, 67, 85, 14, 37


Kết quả Thứ Bảy ngày 29-11-2014
Đặc biệt21759
Giải nhất97682
Giải nhì0828001054
Giải ba296459263141257
904236181004115
Giải tư3679531414055915
Giải năm090309547423
749989125045
Giải sáu174900490
Giải bảy01387727

Loto: 59, 82, 80, 54, 45, 31, 57, 23, 10, 15, 79, 14, 05, 15, 03, 54, 23, 99, 12, 45, 74, 00, 90, 01, 38, 77, 27