Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 27-06-2021 tới 30-06-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 27-06-2021 tới 30-06-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 27-06-2021
Đặc biệt13987
Giải nhất15964
Giải nhì8109637740
Giải ba413248028584598
228456678424616
Giải tư5834276840157063
Giải năm560135300297
586070817074
Giải sáu750230836
Giải bảy37757870

Loto: 87, 64, 96, 40, 24, 85, 98, 45, 84, 16, 34, 68, 15, 63, 01, 30, 97, 60, 81, 74, 50, 30, 36, 37, 75, 78, 70


Kết quả Thứ Hai ngày 28-06-2021
Đặc biệt52658
Giải nhất47449
Giải nhì3982160239
Giải ba800168333156582
325313074103764
Giải tư3744653112809654
Giải năm674893712037
016244398711
Giải sáu260429998
Giải bảy20776670

Loto: 58, 49, 21, 39, 16, 31, 82, 31, 41, 64, 44, 31, 80, 54, 48, 71, 37, 62, 39, 11, 60, 29, 98, 20, 77, 66, 70


Kết quả Thứ Ba ngày 29-06-2021
Đặc biệt66791
Giải nhất82119
Giải nhì2130700460
Giải ba646741042471358
136173249881585
Giải tư1348277806247983
Giải năm674758396507
294698296343
Giải sáu152877130
Giải bảy65192709

Loto: 91, 19, 07, 60, 74, 24, 58, 17, 98, 85, 48, 78, 24, 83, 47, 39, 07, 46, 29, 43, 52, 77, 30, 65, 19, 27, 09


Kết quả Thứ Tư ngày 30-06-2021
Đặc biệt82308
Giải nhất05022
Giải nhì0770991611
Giải ba025829467266471
368966576238872
Giải tư8402226065639308
Giải năm089464395869
336901326163
Giải sáu172415512
Giải bảy05506167

Loto: 08, 22, 09, 11, 82, 72, 71, 96, 62, 72, 02, 60, 63, 08, 94, 39, 69, 69, 32, 63, 72, 15, 12, 05, 50, 61, 67