Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-06-2022 tới 29-06-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-06-2022 tới 29-06-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 27-06-2022
Đặc biệt62171
Giải nhất74232
Giải nhì6039244343
Giải ba645859525926829
397233583109847
Giải tư4995777655339323
Giải năm257212779664
152508286964
Giải sáu310044843
Giải bảy12492487

Loto: 71, 32, 92, 43, 85, 59, 29, 23, 31, 47, 95, 76, 33, 23, 72, 77, 64, 25, 28, 64, 10, 44, 43, 12, 49, 24, 87


Kết quả Thứ Ba ngày 28-06-2022
Đặc biệt13149
Giải nhất50944
Giải nhì5640812899
Giải ba512402601634018
376777567771155
Giải tư8612406450372526
Giải năm269912319403
217281413796
Giải sáu163640049
Giải bảy95911621

Loto: 49, 44, 08, 99, 40, 16, 18, 77, 77, 55, 12, 64, 37, 26, 99, 31, 03, 72, 41, 96, 63, 40, 49, 95, 91, 16, 21


Kết quả Thứ Tư ngày 29-06-2022
Đặc biệt38892
Giải nhất20636
Giải nhì8400609206
Giải ba678421956935494
955401905072972
Giải tư0653294188674658
Giải năm497773414413
013002269865
Giải sáu732080835
Giải bảy26978764

Loto: 92, 36, 06, 06, 42, 69, 94, 40, 50, 72, 53, 41, 67, 58, 77, 41, 13, 30, 26, 65, 32, 80, 35, 26, 97, 87, 64