Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 27-09-2017 tới 30-09-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 27-09-2017 tới 30-09-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 27-09-2017
Đặc biệt62777
Giải nhất72641
Giải nhì4235070901
Giải ba017338873113764
078164478019697
Giải tư5034218568568072
Giải năm295215741798
243957455109
Giải sáu931829521
Giải bảy51999862

Loto: 77, 41, 50, 01, 33, 31, 64, 16, 80, 97, 34, 85, 56, 72, 52, 74, 98, 39, 45, 09, 31, 29, 21, 51, 99, 98, 62


Kết quả Thứ Năm ngày 28-09-2017
Đặc biệt78296
Giải nhất26877
Giải nhì2648634335
Giải ba329288159085731
245025091143786
Giải tư0122657440216387
Giải năm921720845824
029332483271
Giải sáu066682619
Giải bảy10775946

Loto: 96, 77, 86, 35, 28, 90, 31, 02, 11, 86, 22, 74, 21, 87, 17, 84, 24, 93, 48, 71, 66, 82, 19, 10, 77, 59, 46


Kết quả Thứ Sáu ngày 29-09-2017
Đặc biệt56766
Giải nhất88557
Giải nhì8086866735
Giải ba923070021688262
596251161262399
Giải tư6629137040077601
Giải năm011800222138
317742057652
Giải sáu272468490
Giải bảy03311776

Loto: 66, 57, 68, 35, 07, 16, 62, 25, 12, 99, 29, 70, 07, 01, 18, 22, 38, 77, 05, 52, 72, 68, 90, 03, 31, 17, 76


Kết quả Thứ Bảy ngày 30-09-2017
Đặc biệt99334
Giải nhất79719
Giải nhì9019110683
Giải ba429653621905839
770170513865428
Giải tư1374196246178389
Giải năm132635861665
394844557292
Giải sáu628340317
Giải bảy07016632

Loto: 34, 19, 91, 83, 65, 19, 39, 17, 38, 28, 74, 62, 17, 89, 26, 86, 65, 48, 55, 92, 28, 40, 17, 07, 01, 66, 32