Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-09-2018 tới 29-09-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-09-2018 tới 29-09-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 27-09-2018
Đặc biệt14915
Giải nhất55465
Giải nhì9322631112
Giải ba594422963710137
053776146634610
Giải tư0008788049624784
Giải năm559096276847
781417335166
Giải sáu210716940
Giải bảy70132453

Loto: 15, 65, 26, 12, 42, 37, 37, 77, 66, 10, 08, 80, 62, 84, 90, 27, 47, 14, 33, 66, 10, 16, 40, 70, 13, 24, 53


Kết quả Thứ Sáu ngày 28-09-2018
Đặc biệt79356
Giải nhất52734
Giải nhì9089293815
Giải ba054905755719697
570256301112902
Giải tư2298473781808424
Giải năm268527560492
910551706907
Giải sáu620158866
Giải bảy32966867

Loto: 56, 34, 92, 15, 90, 57, 97, 25, 11, 02, 98, 37, 80, 24, 85, 56, 92, 05, 70, 07, 20, 58, 66, 32, 96, 68, 67


Kết quả Thứ Bảy ngày 29-09-2018
Đặc biệt08030
Giải nhất38852
Giải nhì5613606754
Giải ba217107417838100
567982042537888
Giải tư9110424326538836
Giải năm828549623660
607720089786
Giải sáu099733521
Giải bảy66400733

Loto: 30, 52, 36, 54, 10, 78, 00, 98, 25, 88, 10, 43, 53, 36, 85, 62, 60, 77, 08, 86, 99, 33, 21, 66, 40, 07, 33