Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 28-03-2023 tới 30-03-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 28-03-2023 tới 30-03-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 28-03-2023
Đặc biệt66228
Giải nhất20468
Giải nhì5230281938
Giải ba800529863260778
439042366629291
Giải tư9299759938824937
Giải năm848159744117
474431817043
Giải sáu520126567
Giải bảy30229201

Loto: 28, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 01


Kết quả Thứ Tư ngày 29-03-2023
Đặc biệt86367
Giải nhất69313
Giải nhì5764499117
Giải ba570680141071666
597563737320474
Giải tư6395529156323556
Giải năm253358804616
899877411916
Giải sáu961316203
Giải bảy60853971

Loto: 67, 13, 44, 17, 68, 10, 66, 56, 73, 74, 95, 91, 32, 56, 33, 80, 16, 98, 41, 16, 61, 16, 03, 60, 85, 39, 71


Kết quả Thứ Năm ngày 30-03-2023
Đặc biệt11504
Giải nhất13132
Giải nhì4382011937
Giải ba910230268633623
258164464558918
Giải tư9812866416854375
Giải năm619469399829
364042138870
Giải sáu374236642
Giải bảy17954189

Loto: 04, 32, 20, 37, 23, 86, 23, 16, 45, 18, 12, 64, 85, 75, 94, 39, 29, 40, 13, 70, 74, 36, 42, 17, 95, 41, 89