Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 28-04-2014 tới 29-04-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 28-04-2014 tới 29-04-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 28-04-2014
Đặc biệt94678
Giải nhất23311
Giải nhì8040446565
Giải ba546583860873772
365516320621754
Giải tư8124410345493488
Giải năm063748117971
426060887557
Giải sáu352076297
Giải bảy40928354

Loto: 78, 11, 04, 65, 58, 08, 72, 51, 06, 54, 24, 03, 49, 88, 37, 11, 71, 60, 88, 57, 52, 76, 97, 40, 92, 83, 54


Kết quả Thứ Ba ngày 29-04-2014
Đặc biệt75251
Giải nhất99308
Giải nhì9326676345
Giải ba726475759910659
163662017565535
Giải tư7786446833962689
Giải năm697518284947
772644608639
Giải sáu902164644
Giải bảy33393123

Loto: 51, 08, 66, 45, 47, 99, 59, 66, 75, 35, 86, 68, 96, 89, 75, 28, 47, 26, 60, 39, 02, 64, 44, 33, 39, 31, 23