Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 28-05-2020 tới 31-05-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 28-05-2020 tới 31-05-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 28-05-2020
Đặc biệt09913
Giải nhất61778
Giải nhì4924425187
Giải ba595871303487962
573781395867787
Giải tư5092625538035219
Giải năm289401894781
176313804363
Giải sáu492842213
Giải bảy45105071

Loto: 13, 78, 44, 87, 87, 34, 62, 78, 58, 87, 92, 55, 03, 19, 94, 89, 81, 63, 80, 63, 92, 42, 13, 45, 10, 50, 71


Kết quả Thứ Sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt97954
Giải nhất21263
Giải nhì3361177358
Giải ba246542018022497
073182905710725
Giải tư8100887880190483
Giải năm355685190831
987686361866
Giải sáu038598639
Giải bảy17187362

Loto: 54, 63, 11, 58, 54, 80, 97, 18, 57, 25, 00, 78, 19, 83, 56, 19, 31, 76, 36, 66, 38, 98, 39, 17, 18, 73, 62


Kết quả Thứ Bảy ngày 30-05-2020
Đặc biệt59964
Giải nhất86926
Giải nhì3585092115
Giải ba550650452225840
977325177188224
Giải tư4112334000454945
Giải năm730985228969
960266956372
Giải sáu380481888
Giải bảy80174475

Loto: 64, 26, 50, 15, 65, 22, 40, 32, 71, 24, 12, 40, 45, 45, 09, 22, 69, 02, 95, 72, 80, 81, 88, 80, 17, 44, 75


Kết quả Chủ Nhật ngày 31-05-2020
Đặc biệt83834
Giải nhất40366
Giải nhì5479404325
Giải ba907336664968246
182511493125781
Giải tư8941302135384147
Giải năm158293699343
166407346952
Giải sáu343179859
Giải bảy48177761

Loto: 34, 66, 94, 25, 33, 49, 46, 51, 31, 81, 41, 21, 38, 47, 82, 69, 43, 64, 34, 52, 43, 79, 59, 48, 17, 77, 61