Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 29-10-2020 tới 30-10-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 29-10-2020 tới 30-10-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 29-10-2020
Đặc biệt33136
Giải nhất01585
Giải nhì8958948245
Giải ba053483462720330
937392226325146
Giải tư8190678031396506
Giải năm708185841854
898241581642
Giải sáu212676815
Giải bảy60130755

Loto: 36, 85, 89, 45, 48, 27, 30, 39, 63, 46, 90, 80, 39, 06, 81, 84, 54, 82, 58, 42, 12, 76, 15, 60, 13, 07, 55


Kết quả Thứ Sáu ngày 30-10-2020
Đặc biệt57483
Giải nhất33678
Giải nhì1246688663
Giải ba836217567525228
705811122663581
Giải tư7834980851558601
Giải năm735837215346
752053902169
Giải sáu081695720
Giải bảy31795765

Loto: 83, 78, 66, 63, 21, 75, 28, 81, 26, 81, 34, 08, 55, 01, 58, 21, 46, 20, 90, 69, 81, 95, 20, 31, 79, 57, 65