Xem chi tiết cầu Truyền Thống 7 ngày, từ 29-11-2015 tới 06-12-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 7 ngày, từ 29-11-2015 tới 06-12-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 29-11-2015
Đặc biệt07314
Giải nhất56931
Giải nhì1981081553
Giải ba807730892348913
311081862589488
Giải tư0084595644340665
Giải năm963585092178
324715026840
Giải sáu533708516
Giải bảy00675825

Loto: 14, 31, 10, 53, 73, 23, 13, 08, 25, 88, 84, 56, 34, 65, 35, 09, 78, 47, 02, 40, 33, 08, 16, 00, 67, 58, 25


Kết quả Thứ Hai ngày 30-11-2015
Đặc biệt20754
Giải nhất19070
Giải nhì5591170964
Giải ba005361577985524
568307462317022
Giải tư3947850164254634
Giải năm601411344491
906689892490
Giải sáu406248110
Giải bảy01877270

Loto: 54, 70, 11, 64, 36, 79, 24, 30, 23, 22, 47, 01, 25, 34, 14, 34, 91, 66, 89, 90, 06, 48, 10, 01, 87, 72, 70


Kết quả Thứ Ba ngày 01-12-2015
Đặc biệt83078
Giải nhất17752
Giải nhì4643182975
Giải ba427380244655599
680621582278017
Giải tư0315064946646980
Giải năm225297013055
939699053867
Giải sáu762205061
Giải bảy89561249

Loto: 78, 52, 31, 75, 38, 46, 99, 62, 22, 17, 15, 49, 64, 80, 52, 01, 55, 96, 05, 67, 62, 05, 61, 89, 56, 12, 49


Kết quả Thứ Tư ngày 02-12-2015
Đặc biệt90340
Giải nhất79154
Giải nhì2323766173
Giải ba514557341918215
056024723880323
Giải tư5414941747226547
Giải năm892869858740
775620309763
Giải sáu824602552
Giải bảy21626897

Loto: 40, 54, 37, 73, 55, 19, 15, 02, 38, 23, 14, 17, 22, 47, 28, 85, 40, 56, 30, 63, 24, 02, 52, 21, 62, 68, 97


Kết quả Thứ Năm ngày 03-12-2015
Đặc biệt15390
Giải nhất71283
Giải nhì7422249584
Giải ba173651925093003
742100456673076
Giải tư0095673468402951
Giải năm232635180342
989387503069
Giải sáu794347769
Giải bảy90210268

Loto: 90, 83, 22, 84, 65, 50, 03, 10, 66, 76, 95, 34, 40, 51, 26, 18, 42, 93, 50, 69, 94, 47, 69, 90, 21, 02, 68


Kết quả Thứ Sáu ngày 04-12-2015
Đặc biệt83363
Giải nhất40806
Giải nhì0352371612
Giải ba364808185150657
085250216025077
Giải tư0507640872638915
Giải năm697432141394
744458025445
Giải sáu491611764
Giải bảy00749347

Loto: 63, 06, 23, 12, 80, 51, 57, 25, 60, 77, 07, 08, 63, 15, 74, 14, 94, 44, 02, 45, 91, 11, 64, 00, 74, 93, 47


Kết quả Thứ Bảy ngày 05-12-2015
Đặc biệt95736
Giải nhất56143
Giải nhì4986791146
Giải ba634087123585783
345107349051235
Giải tư6769889892236921
Giải năm920521218827
788193221474
Giải sáu458216533
Giải bảy11372185

Loto: 36, 43, 67, 46, 08, 35, 83, 10, 90, 35, 69, 98, 23, 21, 05, 21, 27, 81, 22, 74, 58, 16, 33, 11, 37, 21, 85


Kết quả Chủ Nhật ngày 06-12-2015
Đặc biệt94295
Giải nhất66412
Giải nhì9785794422
Giải ba925358144995046
891860102916751
Giải tư3749944394837643
Giải năm690721433995
289188212483
Giải sáu851699986
Giải bảy43627892

Loto: 95, 12, 57, 22, 35, 49, 46, 86, 29, 51, 49, 43, 83, 43, 07, 43, 95, 91, 21, 83, 51, 99, 86, 43, 62, 78, 92