Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-09-2022 tới 01-10-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-09-2022 tới 01-10-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 30-09-2022
Đặc biệt89651
Giải nhất76636
Giải nhì2229254784
Giải ba405925016534688
851825531277191
Giải tư5102900015069324
Giải năm088237289426
539685047262
Giải sáu809167404
Giải bảy82266471

Loto: 51, 36, 92, 84, 92, 65, 88, 82, 12, 91, 02, 00, 06, 24, 82, 28, 26, 96, 04, 62, 09, 67, 04, 82, 26, 64, 71


Kết quả Thứ Bảy ngày 01-10-2022
Đặc biệt35019
Giải nhất13904
Giải nhì9646334496
Giải ba638678779310430
090027703079134
Giải tư0901207979384045
Giải năm619744366869
571259506313
Giải sáu822592330
Giải bảy67186601

Loto: 19, 04, 63, 96, 67, 93, 30, 02, 30, 34, 01, 79, 38, 45, 97, 36, 69, 12, 50, 13, 22, 92, 30, 67, 18, 66, 01