Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 31-01-2021 tới 02-02-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 31-01-2021 tới 02-02-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 31-01-2021
Đặc biệt17386
Giải nhất73899
Giải nhì4418128727
Giải ba272119125590959
856328811399621
Giải tư5334813654017740
Giải năm606973787257
798396231174
Giải sáu421821898
Giải bảy80283081

Loto: 86, 99, 81, 27, 11, 55, 59, 32, 13, 21, 34, 36, 01, 40, 69, 78, 57, 83, 23, 74, 21, 21, 98, 80, 28, 30, 81


Kết quả Thứ Hai ngày 01-02-2021
Đặc biệt54782
Giải nhất33824
Giải nhì7593475198
Giải ba078073081730552
696432507659338
Giải tư2191729291411441
Giải năm893239543633
343626336364
Giải sáu016077438
Giải bảy81088433

Loto: 82, 24, 34, 98, 07, 17, 52, 43, 76, 38, 91, 92, 41, 41, 32, 54, 33, 36, 33, 64, 16, 77, 38, 81, 08, 84, 33


Kết quả Thứ Ba ngày 02-02-2021
Đặc biệt15759
Giải nhất94632
Giải nhì8766500106
Giải ba930541405089707
047623070866993
Giải tư3765548980341676
Giải năm596174412050
714836471867
Giải sáu570945490
Giải bảy30278966

Loto: 59, 32, 65, 06, 54, 50, 07, 62, 08, 93, 65, 89, 34, 76, 61, 41, 50, 48, 47, 67, 70, 45, 90, 30, 27, 89, 66