Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 31-03-2015 tới 02-04-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 31-03-2015 tới 02-04-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 31-03-2015
Đặc biệt04704
Giải nhất07534
Giải nhì8767614393
Giải ba045722050691801
567235027399565
Giải tư2109418175815081
Giải năm789540622650
316010851198
Giải sáu806405686
Giải bảy97431670

Loto: 04, 34, 76, 93, 72, 06, 01, 23, 73, 65, 09, 81, 81, 81, 95, 62, 50, 60, 85, 98, 06, 05, 86, 97, 43, 16, 70


Kết quả Thứ Tư ngày 01-04-2015
Đặc biệt35200
Giải nhất56639
Giải nhì7180006656
Giải ba977913246670600
178236964561785
Giải tư6405965887184023
Giải năm459828250078
332575161499
Giải sáu488945809
Giải bảy77371296

Loto: 00, 39, 00, 56, 91, 66, 00, 23, 45, 85, 05, 58, 18, 23, 98, 25, 78, 25, 16, 99, 88, 45, 09, 77, 37, 12, 96


Kết quả Thứ Năm ngày 02-04-2015
Đặc biệt51565
Giải nhất74030
Giải nhì8377872334
Giải ba853794748407906
612371124559991
Giải tư8747662966925827
Giải năm752402595880
070151533885
Giải sáu158048627
Giải bảy33069182

Loto: 65, 30, 78, 34, 79, 84, 06, 37, 45, 91, 47, 29, 92, 27, 24, 59, 80, 01, 53, 85, 58, 48, 27, 33, 06, 91, 82