Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 31-05-2019 tới 01-06-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 31-05-2019 tới 01-06-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 31-05-2019
Đặc biệt79905
Giải nhất91614
Giải nhì3843572383
Giải ba381067867966442
313731567541276
Giải tư6823903707845567
Giải năm008407438822
965736987939
Giải sáu212827536
Giải bảy77094506

Loto: 05, 14, 35, 83, 06, 79, 42, 73, 75, 76, 23, 37, 84, 67, 84, 43, 22, 57, 98, 39, 12, 27, 36, 77, 09, 45, 06


Kết quả Thứ Bảy ngày 01-06-2019
Đặc biệt68191
Giải nhất99702
Giải nhì8553933753
Giải ba183729018053229
585820743460098
Giải tư2132506655080200
Giải năm904205800001
048569345086
Giải sáu925455954
Giải bảy63322311

Loto: 91, 02, 39, 53, 72, 80, 29, 82, 34, 98, 32, 66, 08, 00, 42, 80, 01, 85, 34, 86, 25, 55, 54, 63, 32, 23, 11