Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 31-08-2023 tới 03-09-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 31-08-2023 tới 03-09-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 31-08-2023
Đặc biệt73040
Giải nhất49951
Giải nhì4596686381
Giải ba415930009286954
843404743963862
Giải tư2848764534390211
Giải năm130444803555
394651263834
Giải sáu166251788
Giải bảy52052962

Loto: 40, 51, 66, 81, 93, 92, 54, 40, 39, 62, 48, 45, 39, 11, 04, 80, 55, 46, 26, 34, 66, 51, 88, 52, 05, 29, 62


Kết quả Thứ Sáu ngày 01-09-2023
Đặc biệt61379
Giải nhất79008
Giải nhì0785480318
Giải ba485279078413121
896103443747431
Giải tư7099677377236743
Giải năm405016872692
418718684573
Giải sáu559179626
Giải bảy43543609

Loto: 79, 08, 54, 18, 27, 84, 21, 10, 37, 31, 99, 73, 23, 43, 50, 87, 92, 87, 68, 73, 59, 79, 26, 43, 54, 36, 09


Kết quả Thứ Bảy ngày 02-09-2023
Đặc biệt06380
Giải nhất98000
Giải nhì9959753685
Giải ba345867868864779
571241383511414
Giải tư5991063381963616
Giải năm949197077686
339785426448
Giải sáu325892195
Giải bảy09365476

Loto: 80, 00, 97, 85, 86, 88, 79, 24, 35, 14, 91, 33, 96, 16, 91, 07, 86, 97, 42, 48, 25, 92, 95, 09, 36, 54, 76


Kết quả Chủ Nhật ngày 03-09-2023
Đặc biệt31186
Giải nhất04843
Giải nhì9147414263
Giải ba713825609253921
867657900044950
Giải tư6310959744345220
Giải năm840788115408
512043322064
Giải sáu058233028
Giải bảy36101321

Loto: 86, 43, 74, 63, 82, 92, 21, 65, 00, 50, 10, 97, 34, 20, 07, 11, 08, 20, 32, 64, 58, 33, 28, 36, 10, 13, 21