Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 31-12-2020 tới 01-01-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 31-12-2020 tới 01-01-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 31-12-2020
Đặc biệt42050
Giải nhất71602
Giải nhì4624114507
Giải ba743223873264804
788369866954004
Giải tư7045720803619902
Giải năm167795247016
474632573405
Giải sáu030710607
Giải bảy11080069

Loto: 50, 02, 41, 07, 22, 32, 04, 36, 69, 04, 45, 08, 61, 02, 77, 24, 16, 46, 57, 05, 30, 10, 07, 11, 08, 00, 69


Kết quả Thứ Sáu ngày 01-01-2021
Đặc biệt78885
Giải nhất61981
Giải nhì3216874990
Giải ba529559365743037
395398258622866
Giải tư9925533314269023
Giải năm428965765377
703944871675
Giải sáu145565210
Giải bảy81140811

Loto: 85, 81, 68, 90, 55, 57, 37, 39, 86, 66, 25, 33, 26, 23, 89, 76, 77, 39, 87, 75, 45, 65, 10, 81, 14, 08, 11